Kullanım Şartları

Aşağıda Proindir.Com’un kullanım şartları bulunmaktadır.

Tüm üyelerimiz bu kaideleri kabul etmiş sayılacağından lütfen ilgiyle okuyun.
Kullanım şartları dışında kod ve program da dahil olmak suretiyle, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yineyayımlayamaz, farklı bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemezveyahut dağıtamazsınız.
Ancak, telif hakları ve başka mülkiyet bildiren duyuruları bulunduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendisi şahsi ve/veya ticari amaçlarınız içersinde bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.

1-Kuralların Onayı : Sitemizin kaidelerini, bütün azalar kabul etmiş sayılır.

2-Kayıt Kuralları: Sitemize mensup olmanız halinde; kayıt esnasındaverdiğiniz bulguların doğru ve aktüel olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.
Tarafımızca uygulanan kontroller neticeninde, verdiğiniz bilgilerde, yalan, kumpas gibi art niyetli yollara müracaat etmiş iseniz kaydınız silinebilir.

3-Hizmetlerin kullanımı : Sitemiz, bütün kullanıcılarımız içersindefiyatsız hizmetler karşılamaktadır.
Bu servislerimizin içeriğinden tamamiyle servisi kullanan kullanıcılarımesuldür, sitemiz hiçbir şekilde mesul değildir.
Yapılan kontroller, ziyaretçi ihbarları ve başka yöntemlerle servislerdekaidelere uymadığı ölçülen kullanıcının, kullandığı hizmete ve üyeliğine haber verilmeksizin nihai verilir.
Bunların dışında verimiz dışında kalan alanlarda sitemiz hiçbir şekildemesuliyet kabul etmemektedir.

4-Üyelerin yükümlülükleri :

– Sarfedilen servislerdeki birçok görüş, düşünce, kanaat ve metnin sorumluluğu ve Proindir.Com’un muaf tutulması.
– Birçok malumat, data kaybının sorumluluğu
– Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve Beynelmilel sözleşmelerde kabul edilmiş olan ilke ve kaidelere uyma ve sorumluluğu kabul etme.
– Başka azaları tehdit, taciz gibi uygunsuz hareketlerle zor haldebırakmama.
– Destur alınmadan reklam yapmama.
– Kullanmış bulunduğu hizmetlerdeki birçok sorumluluğu kabul etme.
– Proindir.Com’a, sunduğu servislerine dilediği gibi muayene etme hakkının mahfuz olduğunu kabul etme.
– Proindir.Com’a site, servisler ve azalar üstünde birçok tasarruf hakkını verme.

5-Kullanabileceğimiz Haklar : Bilgilerinizi saklılık politikamızkapsamında birçok teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını vermiş sayılırsınız.
– Hizmetlerimiz, sitemiz belirli bir vakit durdurulabilir veyahut tümüyle sona erdirilebilir.
Bu nedenle Proindir.Com hertürlü mesuliyeti reddeder.
– Sitemizde bulunan bütün dosya ve verileri ticari hedeflerimiz içersindekullanma hakkımız mahfuzdur.
– Sitemiz fiyatsız hizmetler barındırmaktadır.
Ücretsiz hizmetleri ücretli duruma, başlatabileceğimiz ücretli hizmetleri de fiyatsız duruma getirebileceğimiz gibi, hizmetleri, daimi ya da geçici olarak kaldırılması hakkımız da mahfuzdur.
Bu yapacağız mananına gelmemekte olup, yapma hakkımızın savunmasıemelini taşımaktadır.
– Bu sözleşmeye ek maddeler mafsala ya da varolan maddeleri değiştirme hakkımız saklıdır.
Üyelerin servislerimizi kullanmaya devam etmeleri halinde bu maddeleri kabul etmiş bulunduğu sayılır.
– Mensup sayfalarıyla alakalı bütün sorumluluğun üyelere ilişkinbulunduğu ve bu nedenden dolayı Proindir.Com’un mesul tutulamaması hakkı.

6-Gizlilik : Tüm kaideler saklılık politikamız kapsamında kullanılacaktır.

7-Garanti : Proindir.Com servislerini devam ettirme emelini ilke edinmiş olsa da servisleri içersinde herhangi bir garanti sunmaz.
Bu nedenle uğrayabileceğiniz parasal ve ruhani zarardan kaynaklı mesul tutulamaz.

8-Kurallara UYMAZSANIZ ne olur? : Proindir.Com, ikaz iletisi gönderebilir, bulgularınız ve mensup kaydınız haber verilmeksizin silinebilir, yasal yollara gidilebilir.

9-Diğer : Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına makul olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir.

Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, illegal, geçersiz veyahut herhangi bir sebepten dolayı yasal yönden uygulanamaz durumdaysa, o durum da mevzu bahis madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal yönden uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

PROİNDİR.COM YÖNETİMİ